LAŠKI BILTEN
V 10. številki Laškega biltena je objavljen intervju z Matejo Hohkraut. Članek, v katerem si lahko preberete več o Mateji in njenih uspehih, je dostopen tudi na internetu (na strani 33).
Zadnja sprememba ( četrtek, 05. marec 2009 )